กิจกรรม

        24 กรกฎาคม 2557 : นักศึกษาต่างชาติโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 11 ท่าน เยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข