กิจกรรม

        2 กันยายน 2557 : บรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สมาชิกใหม่จาก หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมการทำงานของห้องสมุด นำโดย มล.รติกร วรวุฒิ โดยเยี่ยมชมการทำงานด้านบริการผู้อ่าน ระบบสมาชิก บริการหนังสือและวารสาร งานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์