กิจกรรม

        26 กุมภาพันธ์ 2557 : นิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 42 ปี วันเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์