หน้าหลัก > พิพิธภัณฑ์ > กิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรม พ.ศ. 2562

14 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์ ดร.เยาวรินทร์ นครภักดี ภาควิชาพยาธิชีววิทยา พร้อมด้วย Prof. Seiji Okada จาก Kumamoto University อาคันตุกะของภาควิชาพยาธิชีววิทยา เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
   
 
   
21 ตุลาคม 2562
หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ๖๑ ปี โดยร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะรูปหล่อศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
12 ตุลาคม 2562
ดร.พินัย สิริเกียรติกุล อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทีมงานเดินทางมาบันทึกภาพตึกกลมและอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
 
   
03 กันยายน 2562
นายอภิชัย อารยะเจริญชัย หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การจัดทำคลังความรู้จดหมายเหตุดิจิทัล"
   
 
   
29 สิงหาคม 2562
ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และเยี่ยมชมการดำเนินงานของหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
 
   
10 กรกฎาคม 2562
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ออกบูธร่วมกิจกรรมในงาน 100 Years of Prof. Stang Mongkolsuk: “One in a hundred” Science Fair ในวาระครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
31 พฤษภาคม 2562
ศาสตราจารย์ ดร.ดิษยา รัตนากร เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
   
 
   
21 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมตอบคำถามครั้งที่ 5 ในโอกาส 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
15 พฤษภาคม 2562
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงาน 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2562
   
 
   
04 เมษายน 2562
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงาน 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2562
   
 
   
03 เมษายน 2562
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
   
 
   
02 เมษายน 2562
กิจกรรมตอบคำถามครั้งที่ 2 ในโอกาส 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
26 มีนาคม 2562
National University of Malaysia (UKM) เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
   
 
   
02 มีนาคม 2562
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 61 ของการก่อตั้ง และ 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
   
 
   
01 มีนาคม 2562
กิจกรรมตอบคำถามครั้งที่ 1 ในโอกาส 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
   
 
   

 

ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567