กิจกรรม

        10 กรกฎาคม 2562 : งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ออกบูธร่วมกิจกรรมในงาน 100 Years of Prof. Stang Mongkolsuk: “One in a hundred” Science Fair ในวาระครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
        กิจกรรม "คุณรู้หรือไม่" โดย งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล สร้างการรับรู้ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ให้ตระหนักถึงคุณูปการของท่านอาจารย์สตางค์ อันเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมไทย มีผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่า 400 ท่าน