กิจกรรม

21 ตุลาคม 2562 : หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ๖๑ ปี โดยร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะรูปหล่อศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข และร่วมฟังปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ ๒๕ หัวข้อ "Al is all around : ปัญญาประดิษฐ์กับการเปลี่ยนแปลงของวงการวิทยาศาสตร์และการศึกษา"

โดยภายในงาน งานสารสนเทศฯ จัดแสดงนิทรรสการและมอบแสตมป์ที่ระลึกในโอกาส ๑๐๐ ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีสักการะรูปหล่อทุกท่าน