กิจกรรม

        26 กุมภาพันธ์ 2558 : ชาวห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญในวาระครบรอบปีที่ 47 ของการก่อตั้งห้องสมุด และเพื่อความเป็นสิริมงคลของห้องสมุดและผู้ปฏิบัติงาน โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร จำนวน 9 รูป มาประกอบพิธี