กิจกรรม

        3 กรกฎาคม 2558 : นักศึกษาจาก University of North Texas เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และหอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น