กิจกรรม

        28 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2561 : ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ จัดนิทรรศการ "หนังสือของพ่อ"ภายในบริเวณชั้นสอง ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยจัดแสดงสิ่งพิมพ์สำคัญหลายเล่ม ในการนี้จะมีการจัดแสดงสมุดลงพระปรมาภิไธย (ฉบับจริง) ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานให้แก่ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน) เมื่อ พ.ศ. 2511 ซึ่งนำออกจัดแสดงเป็นครั้งแรก ณ ที่นี้