กิจกรรม

        7 ธันวาคม 2559 : บุคลากร หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเพื่อการเรียนรู้หน่วยงานใต้เบื้องพระยุคลบาท ณ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ต.ศาลายา อ.พุทธทณฑล จ.นครปฐม ซึ่งจัดโดย หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยเข้าชมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ การให้บริการห้องสมุด และนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2523 ทำหน้าที่รวบรวมและปฏิบัติงานเทคนิคในเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ทั้งที่ปรากฏในรูปของสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ รวมทั้งเอกสารจดหมายเหตุ ที่เกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์