กิจกรรม

        2 มีนาคม 2559 : นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ดร.พินัย สิริเกียรติกุล เข้าเยี่ยมชมตึกกลมและอาคารต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิคถึงสมัยใหม่