ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2548

       19 ตุลาคม 2548 : ให้การต้อนรับ Prof. Yuan T. Lee นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี 2529 ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา
คณะวิทยาศาสตร์ และเป็นองค์ปาฐกในปาฐกถาสตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 13