ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2548

       3 ตุลาคม 2548 : คณะผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ จัดโดยหน่วยวิจัยชีวสารสนเทศและจีโนมประยุกต์ (CBAG) Regional Training Course on Bioinformatics Applied to Tropical Diseases in Southeast Asia ครั้งที่ 4 จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข