ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2548

       15 กรกฎาคม 2548 : พิธีทำบุญครอบรอบ 86 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข และพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข