ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2555

       3 ธันวาคม 2555 : คณะนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข