ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2555

       22 มิถุนายน 2555 : คณะอาจารย์แพทย์ จากวิทยาลัยการแพทย์ ประเทศบังกลาเทศ จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข