ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2555

       15 สิงหาคม 2555 : ต้อนรับการมาเยี่ยมเยือนของหนูน้อยอัจฉริยะ ด.ช.ธนัช เปลวเทียนยิ่งทวี