ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2555

       21 ธันวาคม 2555 : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีรดน้ำศพ อาจารย์อมร ศรีวงศ์ สถาปนิกผู้ออกแบบตึกกลม