ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2555

       16 พฤศจิกายน 2555 : คณะผู้บริหารและบุคลากร หอสมุดและจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข