ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2555

       6 มิถุนายน 2555 : คณะผู้ปกครองนักศึกษาจากภาควิชาเคมี เยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข