ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2555

       13 กรกฎาคม 2555 : พิธีทำบุญครบรอบ 93 ปี ศาสตราจารย์ สตางค์ มงคลสุข