ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2555

       18 มกราคม 2555 : ดร.ระพี บุญเปลื้อง แนะนำห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล