ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2555

       26 พฤศจิกายน 2555 : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคุนหมิง เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข