ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2555

       8 พฤศจิกายน 2555 : พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่บันทึกภาพคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์