ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2555

       24 ธันวาคม 2555 : ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์อมร ศรีวงศ์ สถาปนิกผู้ออกแบบตึกกลม