ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2555

       20 มีนาคม 2555 : ช่างภาพจากบริษัท รักลูก บันทึกภาพพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข เพื่อประกอบหนังสือ มรดกความทรงจำแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล