ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2555

       28 สิงหาคม 2555 : ต้อนรับคณะบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข จากประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข