กิจกรรม

31 มกราคม 2567 : บุคลากรจากหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี


ที่มาภาพ :
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล