ภาพบรรยากาศภายในงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 3
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550
- เวลา 10.00 น. ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สักการะรูปปั้ัันอาจารย์สตางค์ และให้เกียรติเดินเยี่ยมชมงานเป็นปฐมฤกษ์
- เวลา 10.30-11.30 น. พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ และตัดริบบิ้นร่วมกัน โดย ศ. เกียรติคุณกำจร มนุญปิจุ อาจารย์วิภาวรรณ มนุญปิจุ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 
- เวลา 11.30-12.30 น. เสวนานักเขียน สัมภาษณ์ ศ.ดร. สุทัศน์ ยกส้าน และทีมงานผู้จัดทำเว็บไซต์วิชาการดอทคอม ดำเนินรายการโดย ดร. พิเชษฐ กิจธารา
 
- บรรยากาศทั่วไปภายในงาน (วันแรก)
 
- กิจกรรมพิเศษต่างๆ ในงาน เช่น การแสดงดนตรีของนักศึกษา สนว. การเล่นเกมส์ชิงของรางวัล ของวิชาการดอทคอมและทีมงานบุ๊คแฟร์ วาดภาพเหมือน นวดฝ่าเท้า ตรวจดวงชะตา ฯลฯ
 
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550
 
- เวลา 12.15-13.15 น. เสวนานักเขียน คุณโบ ชญาดา มัสยวาณิช และน้องอชิ กับหนังสือเล่มใหม่ของสำนักพิมพ์รักลูก "My Boy Friend" ดำเนินรายการโดย ดร. รพี บุญเปลื้อง
 
- บรรยากาศทั่วไปภายในงาน (วันที่สอง)
 
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550
 
- 12.15-14.00 น. สัมภาษณ์สองนักเขียนหนุ่ม พล โกมลบุตร และ รศ.ดร. ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์
ดำเนินรายการโดย สองพิธีกรหนุ่ม ดร. เทวัญ จันทร์วิไลศรี และ ดร. พหล โกสิยะจินดา
ตบท้ายด้วยการสัมภาษณ์น้องๆ นักศึกษา เจ้าของหนังสือมือทำ ประจำคณะวิทยาศาสตร์ "ตึกกลม"
 
- บรรยากาศทั่วไปภายในงาน (วันสุดท้าย)
 
ภาพพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข และ หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร
 
     
 
รายได้จากการจัดงาน มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ของทุกปี จะนำมาสมทบทุนพัฒนา

Call Center : 02-201-5710 / E-mail : lisc@mahidol.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปรับปรุงล่าสุด 4 พ.ค. 2550 -