เตรียมพบกับ งานมหกรรมหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเขตพญาไท


มหิดล - คนยุคใหม่ ปี 2009 :-"เก่ง" ไม่พอ - ต้อง "ดี" ด้วย

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร : 02-201-5710 / E-mail : lisc@mahidol.ac.th

- ปรับปรุงล่าสุด 2 กุมภาพันธ์. 2552 -