เตรียมพบกับ งานมหกรรมหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเขตพญาไท
ชมภาพบรรยากาศภายในงาน

วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552

- พิธีเปิดงาน มหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 4
- เสวนานักเขียน : คุณเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ และ คุณกรรณิกา ธรรมเกษร
- บรรยากาศภายในงาน (ช่วงเช้า)
- บรรยากาศภายในงาน (ช่วงบ่าย)

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552

- เสวนานักเขียน : คุณงามพรรณ เวชชาชีวะ
- บรรยากาศภายในงาน (ช่วงเช้า)
- บรรยากาศภายในงาน (ช่วงบ่าย)

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552

- เสวนานักเขียน : คุณสรกล อดุลยานนท์ (หนุ่มเมืองจันท์)
- บรรยากาศภายในงาน (ช่วงเช้า)
- บรรยากาศภายในงาน (ช่วงบ่าย)

วันพฤหัสที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552

- เสวนานักเขียน : คุณโบ ชญาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์
- บรรยากาศภายในงาน (ช่วงเช้า)
- บรรยากาศภายในงาน (ช่วงบ่าย)

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552

- บรรยากาศภายในงาน (ช่วงเช้า)
- บรรยากาศภายในงาน (ช่วงบ่าย)

มหิดล - คนยุคใหม่ ปี 2009 :-"เก่ง" ไม่พอ - ต้อง "ดี" ด้วย

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร : 02-201-5710 / E-mail : lisc@mahidol.ac.th

- ปรับปรุงล่าสุด 2 กุมภาพันธ์. 2552 -