ภาพบรรยากาศ

7 ก.พ. 55 พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7 และงานเสวนา "ธรรมะเดลิเวอรี่ที่ มหิดล-พญาไท ..." กับ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
สรุปแบบสำรวจความคิดเห็น
8 ก.พ. 55 งานเสวนา "ความหวัง...ไม่เห็น ไม่ใช่ ไม่มี" กับคุณสรกล อดุลยานนท์ และ "จริงตนาการ" กับ Mister Tompkin (คุณอาจวรงค์ จันทมาศ)
สรุปแบบสำรวจความคิดเห็น
9 ก.พ. 55 งานเสวนา "กินอยู่อย่างไทย ใส่ใจสุขภาพ" กับ คุณโบ (ดวงพร ทรงวิศวะ)
สรุปแบบสำรวจความคิดเห็น
10 ก.พ. 55 งานเสวนา "คุยสบายๆ กับผู้ชายชื่อ 'เต้'" กับ คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ
สรุปแบบสำรวจความคิดเห็น