logo

ร้านค้า

ระเบียบในการจองบูธสำหรับร้านค้า

การจัดงานในปีนี้ คณะผู้จัดงานจะดำเนินการปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสำรวจความคิดเห็น ของผู้มาเที่ยวงานในปีที่ผ่านมา โดยคัดเลือกเฉพาะร้านจำหน่ายหนังสือ ที่สามารถลดราคาได้มากกว่า 15% และเปิดจำหน่ายได้จนถึงเวลา 18.00 น. เท่านั้น อัตราค่าจอง บูธละ 500 บาท ต่อวัน (4 วัน รวมเป็นเงิน 2,000 บาท) และค่าจุดต่อปลั๊กไฟ จุดละ 200 บาท (ตลอดระยะเวลา 4 วัน)

ร้านจำหน่ายหนังสือ และร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีความประสงค์จะจองบูธภายในงาน โปรดติดต่อ : คุณสมภพ โทร. 0 2201 5717

รายชื่อร้าน : จำนวน 49 ร้าน 88 บูธ (ข้อมูล ณ ปัจจุบัน)
ประเภทตำราวิชาการ l ประเภทหนังสือทั่วไป l ร้านกิจกรรมพิเศษ

ประเภทตำราวิชาการ (Text Book)    
  จอง ชำระเงิน

1. บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 3 อาคารเอเซียเสริมกิจ เลขที่ 49 ซ.พิพัฒน์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทร. 026367960 ต่อ 13 โทรสาร 026367353
E-mail : noppol@kinokuniya.co.jp / Website : www.kinokuniya.com
ผู้ติดต่อ : คุณวันชนะ แสงอินทร์ โทร 081 831 3142
จำหน่ายหนังสือ : หนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย หนังสือวิชาการ ปีพิมพ์ใหม่ ราคาพิเศษ 15% (1 บูธ)

2. บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด
15/234 ซ.เสือใหญ่อุทิศ ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.
โทร. 029306215-8 โทรสาร. 029307733
E-mail : manop@dktoday.co.th / Website : www.dktoday.net
ผู้ติดต่อ : คุณมานพ บุตตะ
จำหน่าย : หนังสือภาษาต่างประเทศ วรรณกรรม Grammar ลดราคาพิเศษ 15-90 % (2 บูธ)

3. ร้านมายบุ๊คสโตร์
450/47 ซ.แสมดำ ข.บางขุนเทียน กทม. 10150
โทร. 024977340 โทรสาร. 024977340
ผู้ติดต่อ : คุณเกรียงศักดิ์ ทรัพย์สินบูรณะ
จำหน่ายหนังสือ : หนังสือ Text ตำราต่างประเทศ ลดราคาพิเศษ ( 1 บูธ )

4. บริษัท พี.บี. ฟอร์ บุ๊คส์ (ปทุมธานี) จำกัด
54/3 หมู่ 3 ถนนศิลปาชีพ-บางไทร ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี 
โทร. 029779600-3 โทรสาร 029779614, 04
E-mail : Info@pbforbook.com / Website : www.pbforbook.com 
ผู้ติดต่อ : คุณวชิราภรณ์ โสมี
จำหน่าย : ตำราText book ด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา แพทยศาสตร์ ทุกสาขาลดพิเศษ ( 12 บูธ )

5. บริษัท Booknet จำกัด 
8 กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 8 หัวหมาก บางกะปิ กทม.
โทร. 0991789497 โทรสาร 023795183
E-mail : siriporn@booknet.co.th / Website : www.booknet.co.th
ผู้ติดต่อ : คุณศศิพัชร์ แตงโต
จำหน่ายหนังสือ : หนังสือภาษาต่างประเทศ ราคาพิเศษ (2 บูธ)

6. ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สยามสแควร์ อาคารวิทยกิตต์ ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 ถ.อังรีดูนัง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทร. 0830030641
E-mail : krissada.p@cubook.chula.ac.th / Website : www.chulabook.com/
ผู้ติดต่อ : คุณกฤษดา พูลจุ้ย
จำหน่ายหนังสือ : หนังสือภาษาไทยและต่างประเทศ ราคาพิเศษ (1 บูธ)

7. บริษัท นิพนธ์ จำกัด 
40-42 ถนนเจริญกรุง สี่แยกพระยาศรี วังบูรพาฯ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 022212611,022211553 โทรสาร. 022246889
E-mail : nibondh_co.ltd@hotmail.com / Website : -
ผู้ติดต่อ : คุณพรทิพย์ บรรจบสุข
จำหน่ายหนังสือ : หนังสือทั่วไป หนังสือลดราคา (1 บูธ)

8. เมดซายน์ บุ๊คส์
1669/812 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0816296265 โทรสาร. 021168331
E-mail : medsciencesbooks@gmail.com / Website : -
ผู้ติดต่อ : คุณนพดล หาญเม่ง
จำหน่าย : หนังสือภาษาต่างประเทศ ราคาพิเศษ (1 บูธ)

ประเภทหนังสือทั่วไป (Pocket Book) / หนังสือเก่าและมือสอง    

9. ร้านนิกร
146/29 หมู่ 1 ม.ศิวภา ซ.วัดคู้ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทร 0958710579,0869765209 โทรสาร -
E-mail : lekbts@yahoo.com
ผู้ติดต่อ : คุณมังกร จารุจันทร์นุกูล
จำหน่าย : หนังสือภาษาไทย-อังกฤษ ราคา 20-50 บาท และลดพิเศษ 50% ( 3 บูธ )

10. วุฒิชัยบุ๊คส์
119/21 หมู่ 5 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
โทร 0813454555 โทรสาร 028836419
ผู้ติดต่อ : คุณวุฒิชัย แตงเล็ก
จำหน่าย : หนังสือ ลดพิเศษ 20-50% (3 บูธ)

11. ชมรมเด็ก
122/110 ซ.9111 ต.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
โทร.028717542 โทรสาร 028717545
ผู้ติดต่อ : คุณพรทิพย์ แตงเล็ก
จำหน่าย : หนังสือลดพิเศษ 15 % (2 บูธ)

12. สำนักพิมพ์จินต์
5/1 ซ.4 ถ.สุขเกษม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 0610619068
ผู้ติดต่อ : คุณยอด แตงเล็ก
จำหน่าย : หนังสือ ลดพิเศษ 15% (2 บูธ)

13. ชมรมบัณฑิตแนะแนว
1033/4 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร.022794433 ต่อ 172 โทรสาร 022796611
E-mail : pernie.sc@gmail.com
ผู้ติดต่อ : คุณสุวรรณา จงสูงเนิน
จำหน่าย : หนังสือคู่มือเตรียมสอบระดับ ป.1-ม.6 ลดพิเศษ 15 % (1 บูธ)

14. บริษัท ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
47 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวง/เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 025703928 โทรสาร 025703928
ผู้ติดต่อ : คุณศุภกร อุ่นเรือน
จำหน่าย : หนังสือหลากหลายประเภท ลดราคาพิเศษ (2 บูธ)

15. บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด
37/117 ซ.รามคำแหง 98 ถ.รามคำแหง กทม. 10240
โทร 027280939 โทรสาร 027280939 ต่อ 108
E-mail : poprock2526@gmail.com
ผู้ติดต่อ : คุณชิตพล จันสด
จำหน่าย : หนังสือประวัติศาสตร์่ ลดพิเศษ ( 2 บูธ )

16. สำนักพิมพ์แสงดาว
2 งามวงศ์วาน 47 แยก 2-5-2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทร 029549841-3 โทรสาร 029549844 
E-mail : info@saengdao.com / Website : http://www.saengdao.com
ผู้ติดต่อ : คุณพัทธนันท์ ภัทรบูชา
จำหน่าย : หนังสือทั่วไป ลดราคาพิเศษ 15% ( 2 บูธ )

17. สถาพรบุ๊คส์
18 ซ.ลาดปลาเค้า 63 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงอนุเสาวรีย์ ข.บางเขน กทม. 10220
โทร 029403855-6 โทรสาร 029403970
E-mail : sjindawan@hotmail.com
ผู้ติดต่อ : คุณจินดาวรรณ สร้อยทอง
จำหน่าย : นวนิยาย ลดพิเศษ 20-80% ( 2 บูธ )

18. สื่อสร้างสรรค์บุ๊คเซ็นเตอร์
36/19 ถ.อิสระภาพ บางกอกใหญ่ กทม. 10600
โทร 0959294645,0638792656 โทรสาร 024652106
E-mail : sjindawan@hotmail.com
ผู้ติดต่อ : คุณสุภาภัทร โขมพัฒน์
จำหน่าย : หนังสือทั่วไป ( 1 บูธ )

19. เอ็มบุ๊คส์
1075 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 75 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร 0899226824
E-mail : mbooks-shop@hotmail.com
ผู้ติดต่อ : คุณรติรส แย้มอุปทัย
จำหน่าย : วรรณกรรมแปลญี่ปุ่นหลากหลายแนว นวนิยายไทย ลดราคาพิเศษ ( 2 บูธ )

20. สำนักพิมพ์ มติชน / บงกช
2/7 ม.3 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 0918605622
E-mail : aud.aud9485@gmail.com
ผู้ติดต่อ : คุณพรศักดิ์ เหรียญรุ่งโรจน์
จำหน่าย : หนังสือพ๊อคเก็ตบุ๊คส์ หนังสือวิทยาศาสตร์ บุคคล ประวัติศาสตร์ ลดราคาพิเศษ 15 % (3 บูธ)

21. บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด (สารคดี เมืองโบราณ)
3 ซ.นนทบุรี 22 ถ.นนทบุรี (สนามบินน้ำ) ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 025472700 โทรสาร 025472722
E-mail : mksarakadee@gmail.com
ผู้ติดต่อ : คุณกฤตนัดตา หนูไชยะ
จำหน่าย : หนังสือทั่วไป ลดราคาพิเศษ 25 % (1 บูธ)

22. บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
1/999 อาคารภูมิสรวล ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210
โทร. 025752559 ต่อ 339 โทรสาร 025752559 ต่อ 349
Website : www.planforkids.com
ผู้ติดต่อ : คุณนิธินันท์ ราษฎรนิยม
จำหน่าย : หนังสือสำหรับเด็ก และสื่อสำหรับเด็ก ลดราคาพิเศษ 15 % (1 บูธ)

23. บริษัท เดกซ์เพรส จำกัด
19 ซ.สวนสน 9 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทร. 027356830
E-mail : chutikarn.r@dex.co.th / Website : shop.dexclub.com
ผู้ติดต่อ : คุณนิธินันท์
จำหน่าย : หนังสือ ของสะสม ฟิกเกอร์ ลดราคาพิเศษ 15 % (1 บูธ)

24. Read With Me Bookshop
639 ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 0858443119
E-mail : readwithmebookshop@gmail.com / Website : www.readwithmebookshop.com
ผู้ติดต่อ : คุณจิรยุทธ เพชรชื่น
จำหน่าย : หนังสือภาษาสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษา มือ 1 มือ 2 ลดราคาพิเศษ 30-80 % (3 บูธ)

25. คลังแว่นตา ออพติค
63 ถ.จักรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 044258973 โทรสาร 044258973
ผู้ติดต่อ : คุณปรัตถกร ชูศักดิ์
จำหน่าย : ตรวจวัดสายตาพร้อมลดราคาพิเศษ 70% (2 บูธ)

26. บริษัท เดอะ บุ๊คส์ เลิฟเวอร์ จำกัด (สำนักพิมพ์ดอกหญ้า)
95/5 ม.5 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
โทร. 021906101 โทรสาร 021906070
E-mail : dokya2000@gmail.com / Website : www.dokyaonline.com
ผู้ติดต่อ : คุณณัฐสิทธิ จันทร์แก้ว
จำหน่าย : หนังสือราคาพิเศษ (2 บูธ)

27. บริษัท ก้าวกระโดด จำกัด (สำนักพิมพ์ โซฟาพับลิชชิ่ง)
54 ซ.นาคนิวาส 37 แยก 1-4 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
โทร 025394492 ต่อ 103 โทรสาร 025394492 ต่อ 104
E-mail : kaokradod@hotmail.com / Website : www.sofapublishing.com
ผู้ติดต่อ : คุณสุรีวัลย์ จัตวานิชย์
จำหน่าย : หนังสือราคาลดพิเศษ 80% ( 2 บูธ )

28. Simplify/รีไวว่า
379/8 เอกมัยคอมเพล็กซ์ ซ.สุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทร 027115855 โทรสาร 0 2711 5775
E-mail : marketing@reviva.co.th
ผู้ติดต่อ : คุณพงศกร คำจริง
จำหน่าย : หนังสือราคาลดพิเศษ ( 1 บูธ )

29. สยามอินเตอร์ มัลติมีเดีย
459 ซ.ลาดพร้าว 48 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10310
โทร 026943010 ต่อ 1922
E-mail : kittysangprasit@gmail.com
ผู้ติดต่อ : คุณเบลล์
จำหน่าย : หนังสือการ์ตูน นิยายจีน ลดพิเศษ 20-70 % ( 2 บูธ )

30. สำนักพิมพ์สุขภาพใจ / บุ๊คไทม์ จำกัด
214 ถ.พระรามที่ 2 ซ.38 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
โทร 0972025008 โทรสาร 024167744
E-mail : sirinart@booktime.co.th / Website : www.booktime.co.th
ผู้ติดต่อ : คุณศิรินาฏ ศักดิ์แสง
จำหน่าย : หนังสือลดราคาพิเศษ ( 2 บูธ )

31. บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด
108 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
โทร 024239999 ต่อ 6470 โทรสาร 024499547
ผู้ติดต่อ : คุณชยกฤษ หาญอภินันท์
จำหน่าย : หนังสือคุณภาพในเครืออมรินทร์ ลดพิเศษ ( 2 บูธ )

32. บริษัท แอร์โรว์ มัลติมีเดีย
1 ซอยกำแพงเพชร 6 ซอย5 แยก6 (โกสุมนิเวศน์ ซ.2) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 025736584
E-mail : narinpan_nokhook@gmail.com / Website : www.arrowmultimedia.co.th
ผู้ติดต่อ : คุณณลิณพรรณ เผ่าพันธุ์ขาว
จำหน่าย : หนังสือทั่วไป ( 2 บูธ )

33. กรีนบุ๊คส์
1/554 ถ.รามคำแหง มีนบุรี กทม. 10510
โทร. 025403728 โทรสาร 025404408
E-mail : greenmindbook@hotmail.com / Website : www.greenmindbook.com 
ผู้ติดต่อ : คุณธัญวลัย กอบจิตวิวัฒน์
จำหน่าย : หนังสือนิยาย พ็อกเก็ตบุ๊ค (2 บูธ)

34. บริษัท สำนักพิมพ์ไดโนคิดส์ จำกัด
75 ซอยบรมราชชนนี 39 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร 0826028602
E-mail : silpchaipong@gmail.com
ผู้ติดต่อ : คุณศิลป์ชัย ชิ้นประเสริฐ
จำหน่าย : หนังสือทั่วไป ( 2 บูธ )

35. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
979/17-21 ชั้น 14 อาคาร SM Tower ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพฯ
โทร 022788200 ต่อ 8322
ผู้ติดต่อ : คุณพิชญา พรหมเจริญ
จำหน่าย : หนังสือทั่วไปสนับสนุนการวิจัย ( 1 บูธ )

36. นานมีบุ๊คส์ จำกัด
11 ซ.สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ ข.วัฒนา กทม. 10110
โทร 026623000 ต่อ 4324 โทรสาร 0 2662 0919
E-mail : uma@nanmeebooks.com
ผู้ติดต่อ : คุณอุมา เรียงแก้ว
จำหน่าย : หนังสือส่งเสริม ( 1 บูธ )

37. ร้านโฆษิต
121/4 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 ข.ทวีวัฒนา กทม. 10170
โทร 0892183533, 0890153371 โทรสาร 028872831
E-mail : kositt50@gmail.com
ผู้ติดต่อ : คุณอรอุมา งามจิตรพาณิชย์
จำหน่าย : หนังสือคัดสรรที่ได้รับรางวัลต่างๆ ลดพิเศษ 50% ( 2 บูธ )

38. บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
99 ซอยรามอินทรา 19 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร 025227475 โทรสาร 025514569
E-mail : sale@padabook.com / Website : http://www.padabook.com 
ผู้ติดต่อ : คุณชัชวาล อ่อนบึง
จำหน่าย : หนังสือต่างประเทศและสื่อสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์ ลดพิเศษ 15-20 % ( 1 บูธ )

39. ดำรงค์ พิณคุณ จำกัด
999 ห้อง5C-1 ชั้น5 อาคารเกษรพลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330
โทร 022553000 โทรสาร 025561448
E-mail : n.krit@hotmail.com / Website : http://www.facebook.com/damrongpinkoon/ 
ผู้ติดต่อ : คุณกฤษณ์ เนาวโรจน์
จำหน่าย : หนังสืออ่านง่าย เข้าใจง่าย กราฟฟิกสวยงาม ลดราคาพิเศษ 15-20 % ( 1 บูธ )

40. บริษัท เคล็ดไทย จำกัด
117-119 ถนนเฟื่องนคร แขวงราชบพิตร เขตพระนคร กทม. 10200
โทร 022259536-9 ต่อ 17 โทรสาร 022225188
E-mail : kledthai_support@kledthai.com / Website : http://www.kledthai.com/ 
ผู้ติดต่อ : คุณชวัลนุช เมฆกระจาย
จำหน่าย : Pocket Book หลากหลายแนวปรัชญา จิตวิทยา นิยาย หนังสือเด็ก วรรณกรรม ลดราคาพิเศษ 20-90 % ( 1 บูธ )

41. Kids Smile
175 ซอยปรีดีพนมยงค์ 46 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 0816940595
E-mail : keakan2528@hotmail.co.th
ผู้ติดต่อ : คุณกานติมา รองหานาม
จำหน่าย : หนังสือและสินค้าสำหรับเด็ก( 1 บูธ )

42. ร้านชาญชัย บุ๊คสโตร์
46/1177 หมู่ที่ 5 พฤกษา 3 อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
โทร 029271170 โทรสาร 029270944
E-mail : chanchaibooks512@gmail.com
ผู้ติดต่อ : คุณมาลี แดงทองเกลี้ยง
จำหน่าย : หนังสือภาษาอังกฤษ ลดพิเศษ 15-20% ( 2 บูธ )

43. บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1858/123-124 ชั้น 29 ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา กทม. 10260
โทร 023383252-3 โทรสาร 023383929
E-mail : panachan.nee@gmail.com
ผู้ติดต่อ : คุณปณจันทร์ แท่นนิล
จำหน่าย : หนังสือทั่วไป ลดพิเศษ 10-15% ( 1 บูธ )

ร้านกิจกรรมพิเศษ    

1. โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 022012193 โทรสาร 022012607
E-mail : noi.023@gmail.com
Website : http://textbook.acmrrama.com
ผู้ติดต่อ : คุณชมภูนุช ฉัตรนภารัตน์
จำหน่าย : ตำราวิชาการที่จัดพิมพ์โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2. สำนักพิมพ์ศิริราช งานวิชาการ โรงพยาบาลศิริราช
2 โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
โทร 024192886, 024192675
E-mail : sirirajbooks@gmail.com
ผู้ติดต่อ : คุณวสันต์ แสงสวัสดิกุล
จำหน่าย : ตำราวิชาการที่ผลิตโดยคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

3. หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
จำหน่าย : หนังสือเปลี่ยนมือ / สนพ. / สินค้าสวัสดิการและสินค้า DIY

4. Enzmart Biotech Co.,Ltd.
Website : http://enzmart.com/
ผู้ติดต่อ : ผศ.ดร. รัชนก ตินิกุล จากภาควิชาชีวเคมี
จำหน่าย : ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เช่น protein marker

5. Mercury Test Kit-Cosmetics
Website : http://www.facebook.com/MercUryTestKit
ผู้ติดต่อ : รศ.ดร.พลังพล คงเสรี จากภาควิชาเคมี
จำหน่าย : ชุดตรวจสอบเครื่องสำอางฟอกผิวขาว ชุดทดสอบฟอร์มาลีนในอาหาร

6. ตลาดวิถีธรรม
Website : https://www.facebook.com/taladvithidham
จำหน่าย : หนังสือจากแพทย์วิถีธรรม ลดราคา 15% ข้าว พืช ผักไร้สารพิษ อาหารมังสวิรัติ

รายชื่อร้าน : จำนวน 18 ร้าน (ข้อมูล ณ ปัจจุบัน)

ร้านอาหาร

1. ไข่กระทะ ขนมปังญวน
ผู้ติดต่อ : วลัยบรรณ จารุกิจกุล
โทร. 0617236928

2. ไก่ต้มน้ำปลาฐิติพร
ผู้ติดต่อ : ขวัญฤทัย เจนนาวิน
โทร. 0891080744
3. ขนมจีบ ขนมไทย มันญี่ปุ่น มะพร้าวน้ำหอม
ผู้ติดต่อ : สมศรี มัชฌเศรษฐ์
โทร. 0815556453
4. สาคู ข้าวเกรียบปากหม้อ
ผู้ติดต่อ : อัจฉรีย์ อ้นอยู่
โทร. 0617236928
5. ทาโกยากิ พิซซ่าญี่ปุ่น ไก่เขย่า
ผู้ติดต่อ : จินตนา จิตต์ศรี
โทร. 0814080322
6. มันฝรั่งทอด เฟรนฟราย ปลาไข่ทอด
ผู้ติดต่อ : อุไร อ่อนกล่น
โทร. 0869218344
7. ชาหอมอันดามัน น้ำผึ้งมะนาว น้ำสมุนไพร
ผู้ติดต่อ : เกรียงไกร ศรีระกิจ
โทร. 0831203162
8. โรตีชีส โบโรน่า
ผู้ติดต่อ : กชรงค์ จิตเที่ยง
โทร. 0948355512
9. ขนมจีนน้ำยา
ผู้ติดต่อ : วันวิสา
โทร. 0611647894
10. ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต
ผู้ติดต่อ : -
โทร. 0945364539,0633622454
11. หอยทอดกระทะร้อน
ผู้ติดต่อ : วิโรจน์ พิทักษ์นราเลิศ
โทร. 0898167951
12. เครื่องสุกี้ ลวกจิ้ม บะหมี่
ผู้ติดต่อ : สุชาดา
โทร. 0636390561
13. พิซซ่าปัง ถังทองทรงเครื่อง
ผู้ติดต่อ : กฤษณา ถูกรัมย์
โทร. 0627512459
14.แพนเค้กมินิ
ผู้ติดต่อ : เฟื่องฟ้า ม่วงรักพันธ์
โทร. 0968899494
15. เต้าทึง@เยาวราชสูตรโบราณ
ผู้ติดต่อ : จรัญญา รัตนปฏิพันธ์
โทร. 0814080322
16. ถ้วยโปรด ขนมหวาน
ผู้ติดต่อ : ณัฐยาพัชญ์
โทร. 0922415599
17. หมูย่าง ส.สมศักดิ์ (หมูย่างนครปฐม หมูนมสด)
ผู้ติดต่อ : ณัฐยาพัชญ์
โทร. 0922415599

18. บะหมี่เกี๊ยว
ผู้ติดต่อ :   บุษราพร
เบอร์โทร.    0833152448