logo

เสวนาพิเศษ

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00-13.00 น.

วิทยากรรับเชิญ:

ผศ. พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร หัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์โภชนศาสตร์คลินิก
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

"สุขภาพดี เริ่มต้นจากโภชนาการที่ดี"

จากรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพคนไทยในปี 2560 จากที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พบว่า ยังมีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ยังมีปัญหาด้านสุขภาพหรือสุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยมีปัจจัยมากมายที่ส่งผลต่อสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องที่ใกล้ตัวมากที่สุด นั่นคือ พฤติกรรมการบริโภค

ปัญหาจากพฤติกรรมการบริโภคการและดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องส่งผลต่อสุขภาวะของคนไทยจำนวนไม่น้อย คือ โรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต โรคอ้วน เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในคนไทยทุกเพศทุกวัย ซึ่งเกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องและมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ

นอกเหนือจากพฤติกรรมการบริโภคแบบ “ตามใจปาก” ขาดการควบคุมอาหารที่ถูกต้อง หรือแม้แต่ความเชื่อบางอย่างที่ไม่ถูกต้องและส่งผลต่อสุขภาพ เช่น ความเชื่อเรื่องการกินอาหารบางประเภทเพื่อลดความอ้วน การกินอาหารเพื่อรักษาโรค หรือเพื่อเสริมสุขภาพ เป็นต้น

 

“ปัจจุบันกระแสการรักษาสุขภาพทำให้คนหันมาสนใจเรื่องอาหารการกินและเรื่องอาหารเสริม โดยเฉพาะกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อหวังจะชะลอความแก่ แม้ว่าจะมีงานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าการกินวิตามินเสริมไม่ได้ประโยชน์ในการชะลอความแก่อย่างชัดเจน”

นี่คือส่วนหนึ่งของความคิดเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ ผศ. พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร หัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์โภชนศาสตร์คลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่แม้จะมีผลงานวิจัยมารองรับ แต่การห้ามความเชื่อของผู้คนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นไปได้ยาก

นอกจากการศึกษาด้านโภชนาการ ผศ. พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร ยังให้ความสำคัญกับปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของบุคคล อาทิ การระวังรักษาสุขอนามัย การออกกำลังกาย สุขภาพจิตที่ดี เหล่านี้ล้วนมีผลทำให้เรามีชีวิตอย่างยืนยาว แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ซึ่งนอกเหนือจากการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์โภชนศาสตร์คลินิกและศึกษาวิจัยแล้ว ผศ. พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร ยังมีส่วนอย่างมากในการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนทั่วไปผ่านรายการ พบหมอรามา ทาง Rama Channel และสื่ออื่นๆ อีกมากมาย

งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12 เรียนเชิญท่านที่สนใจร่วมเสวนาในประเด็น "กินเป็น อยู่ดี ลืมป่วย" กับ ผศ. พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00-13.00 น. ณ เวทีเสวนา ลานกิจกรรมตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

 

ส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ความรู้ผ่านทาง Rama Channel

พบหมอรามา ตอน โภชนาการกับสารอาหาร
https://www.youtube.com/watch?v=ED-Yyx4LaHw

พบหมอรามา ตอน ปลอดภัยจริงหรือกินยาดักจับไขมันแล้วถ่ายออกมาเป็นน้ำมัน
https://www.youtube.com/watch?v=3Ivy3e4qTTQ

พบหมอรามา ตอน โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
https://www.youtube.com/watch?v=MyGRPCtGvTw

พบหมอรามา ตอน สารอาหารและวิตามิน
https://www.youtube.com/watch?v=TASCRAp01dI