logo

เสวนาพิเศษ

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00-13.00 น.
วิทยากรรับเชิญ: ดร.ชลชัย อานามนารถ (อาจารย์ต้น) อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

ใครๆ ต่างก็อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในช่วงชีวิตวัยทำงาน ทุกคนจึงทุ่มเททำงานกันอย่างเอาเป็นเอาตาย แต่การทำงานหนักก็อาจส่งผลถึงสุขภาพ จากอาการเล็กน้อย สะสมจนกลายเป็นอาการที่รุนแรงหากไม่รีบรักษาเสียแต่เนิ่นๆ

หลายท่านใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันที่โต๊ะทำงาน นั่งจ้องจอตอมพิวเตอร์นานๆ แทบจะไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย หรือการที่สภาพแวดล้อมในที่ทำงานไม่ถูกสุขลักษณะ เหล่านี้เสี่ยงต่อการเกิดอาการออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ซึ่งเริ่มจากอาการเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจคิดว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวก็หาย อย่างเช่น ปวดเมื่อกล้ามเนื้อ ปวดคอ ปวดหลัง ปวดเอว ฯลฯ หรือแม้แต่อาการบางอย่างที่หลายคนคิดไปเองว่าไม่น่าจะเป็นผลของอาการออฟฟิศซินโดรม ซึ่งหากทิ้งไว้โดยไม่ทำการรักษาหรือปรับพฤติกรรม อาจก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงมากขึ้น

อาการออฟฟิศซินโดรมมักเกิดกับคนที่ทำงานในออฟฟิศแบบที่ซ้ำเดิมเป็นเวลานานๆ รวมถึงพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่น การนั่งหลังค่อม ก้มหรือเงยคอมากเกินไป จ้องจอคอมพิวเตอร์นานเกินไป ฯลฯ เหล่านี้จะส่งผลให้เกิดโรคและอาการผิดปกติของระบบต่างๆ ในร่างกาย อาทิ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบบการย่อยอาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบฮอรโมน สายตาและการมองเห็น เป็นต้น

ดร.ชลชัย อานามนารถ (อาจารย์ต้น) อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล นักวิทยาศาสตร์การกีฬาผู้เชี่ยวชาญในการออกกำลังเพื่อสุขภาพ เป็นผู้หนึ่งที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับอาการออฟฟิศซินโดรม รวมไปถึงวิธีการแก้ไขที่คนทำงานทั่วไปสามารถนำไปปฏิบัติด้วยตนเองอย่างง่ายๆ เพื่อลดอาการเจ็บปวดตามร่างกาย นอกจากนี้ อาจารย์ต้นยังได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่เฉพาะคนวัยทำงานที่มีอาการออฟฟิศซินโดรมเท่านั้น โดยติดตามผลงานของอาจารย์ต้นได้ทางสถานี Mahidol Channel ซึ่งทีงาน มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ได้เรียนเชิญอาจารย์ต้นมาพูดคุยปัญหาอาการออฟฟิศซินโดรมและไขปัญหาสุขภาพบนเวทีเสวนาในปีนี้

งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12 เรียนเชิญท่านที่สนใจร่วมเสวนาในประเด็น "เทคนิคพิชิตออฟฟิศซินโดรม" กับ ดร.ชลชัย อานามนารถ (อาจารย์ต้น) อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00-13.00 น. ณ เวทีเสวนา ลานกิจกรรมตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

ส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ความรู้ผ่านทาง Mahidol Channel

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://channel.mahidol.ac.th