ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม mini BookFair :

  1. สรุปแบบประเมิน mini-Bookfair ครั้งที่ 11 (28-30 สิงหาคม 2561)
  2. สรุปแบบประเมิน mini-Bookfair ครั้งที่ 10 (29-31 สิงหาคม 2560)
  3. สรุปแบบประเมิน mini-Bookfair ครั้งที่ 9 (29-31 สิงหาคม 2559)
  4. สรุปแบบประเมิน mini-Bookfair ครั้งที่ 8 (1-3 กันยายน 2558)
  5. สรุปแบบประเมิน mini-Bookfair ครั้งที่ 7 (2-4 กันยายน 2557)
  6. สรุปแบบประเมิน mini-Bookfair ครั้งที่ 5 (5-7 พฤศจิกายน 2555)