กำหนดการ

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

9:50-10:00 น.

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อมกัน ณ ลานกิจกรรมตึกกลม

10:00-10:10 น.

ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 กล่าวรายงาน

10.10-10:20 น.

ศ.ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงาน

10.20-10.50 น.

พิธีตัดริบบิ้นเปิดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 โดยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์อาวุโส

(เลี้ยงรับรองด้วยอาหารว่างและน้ำสมุนไพร)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11:00-12:00 น.

ฟังเสวนาพิเศษ “บันทึก(ไม่)ลับฉบับ เจ้าหญิงไอที”
โดย คุณฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ พิธีกรคนเก่งแห่งวงการไอที
ดำเนินรายการโดย ดร. ระพี บุญเปลื้อง

16:00-18:00 น.

การแสดง "ชมรมดนตรีสบายๆ" ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (ณ ลานกิจกรรมตึกกลม)

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

12:00-13:00 น.

เสวนาพิเศษ “อังกฤษอย่าคิดเยอะ”
โดย คุณคณาธิป สุนทรรักษ์ (ครูลูกกอล์ฟ) ผู้อำนวยการสถาบันสอนภาษา Angkriz
ดำเนินรายการโดย ดร. กิตติศักดิ์ ทศพร

16:00-18:00 น.

การแสดง "ชมรมดนตรีสบายๆ" ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (ณ ลานกิจกรรมตึกกลม)

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556

12:00-13:00 น.

เสวนาพิเศษ เปลี่ยนมุมคิดกับงาน ‘จิตอาสา’
โดย คุณดวงธิดา นครสันติภาพ ผู้ดำเนินรายการสารคดี “กบนอกกะลา”
ดำเนินรายการโดย ดร. ระพี บุญเปลื้อง

16:00-18:00 น.

การแสดง "ชมรมดนตรีสบายๆ" ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (ณ ลานกิจกรรมตึกกลม)

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

12:00-13:00 น.

เสวนาพิเศษ “คมคิดวิทยาศาสตร์”
โดย ผศ.ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์  นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังจากห้องหว้ากอ @ Pantip.com
ดำเนินรายการโดย ดร. โสรยา จาตุรงคกุล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16:00 -18:00 น.

พิธีมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของ "ชมรมดนตรีสบายๆ"
โดย รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

การแสดง "ชมรมดนตรีสบายๆ" ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (ณ ลานกิจกรรมตึกกลม)