ภาพบรรยากาศ
5 ก.พ. 56 พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 และเสวนาพิเศษ “บันทึก(ไม่)ลับฉบับ เจ้าหญิงไอที” โดย คุณฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์(ซี)
 สรุปแบบสำรวจความคิดเห็น
6 ก.พ. 56 เสวนาพิเศษ “อังกฤษอย่าคิดเยอะ”  โดย คุณคณาธิป สุนทรรักษ์ (ครูลูกกอล์ฟ) 
 สรุปแบบสำรวจความคิดเห็น
7 ก.พ. 56 เสวนาพิเศษ เปลี่ยนมุมคิดกับงาน ‘จิตอาสา’ โดย คุณดวงธิดา นครสันติภาพ ผู้ดำเนินรายการสารคดี “กบนอกกะลา”
 สรุปแบบสำรวจความคิดเห็น
8 ก.พ. 56 เสวนาพิเศษ “คมคิดวิทยาศาสตร์”  โดย ผศ.ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์  นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังจากห้องหว้ากอ @ Pantip.com
 สรุปแบบสำรวจความคิดเห็น