h t t p s : // s t a n g. s c . m a h i d o l. a c . t h / b o o k f a i r48/
ประมวลภาพวันงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 1 : วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2548

ผลสำรวจความคิดเห็น :

- ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าชมงานบุ๊คแฟร์
- ผลสำรวจความคิดเห็นของร้านค้าและสำนักพิมพ์


https://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair48/
งานมหกรรมหนังสือ "มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 1" ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 4 เมษายน 2551