ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2548)

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 1

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 1 บรรยากาศภายในบริเวณงาน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:00-18:00 น. ณ บริเวณตึกกลม และทางเดินซุ้มเฟื่องฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ศูนย์หนังสือจุฬา

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์

คิโนะคูนิยะบุ๊คสโตร์

อทิตตาพับลิเคชั่น (เที่ยวรอบโลก)

สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

สำนักพิมพ์โฆษิต

รีดเดอร์ไดเจสต์ (ประเทศไทย) จำกัด

Direct English (เนชั่นกรุ๊ป)

ร้านนายอินทร์

เดินเลือกซื้อสินค้าในงาน จำนวนกว่า 50 ร้าน 70 บูธ

ชาวรามาฯ ให้ความสนใจ textbook เป็นพิเศษ

ร้าน พี.บี. ฟอร์บุ๊คส์ (ปทุมธานี)

ช่วงเที่ยงถึงบ่าย และหลังเลิกงาน ผู้คนจะหนาแน่นมาก

ราชบัณฑิตยสถาน / ศูนย์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บูธประชาสัมพันธ์ โดยน้องๆ นักศึกษา สนว.

แปลน ฟอร์ คิดส์ และสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น