ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2548)

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 1

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 1 โดยพิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 1 เวลา 9.00 น. วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8:00-18:00 น. ณ บริเวณตึกกลม และทางเดินซุ้มเฟื่องฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

รูปปั้นศาสตราจารยสตางค์ มงคลสุข ณ บริเวณชั้น 1 ตึกเคมี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สักการะรูปปั้นเพื่อความเป็นสิริมงคล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณกำจร - อาจารย์วิภาวรรณ มนุญปิจุ

ผู้มาร่วมงาน สักการะรูปปั้น ด้วยพวงมาลัยดอกไม้สด

รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ พิธีกรดำเนินรายงาน

หัวหน้าห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข กล่าวรายงาน

บรรดาแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารของคณะ/สถาบันต่างๆ

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากร ที่มาร่วมในงาน

ศาสตราจารย์อมเรศ ภูมิรัตน คณบดี กล่าวต้อนรับ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณกำจร มนุญปิจุ กล่าวเปิดงาน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณกำจร - อาจารย์วิภาวรรณ มนุญปิจุ ตัดริบบิ้น

คณะผู้บริหาร เดินเยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายหนังสือ

พบปะนักเขียน ณ ลานเสวนา ใต้ตึกกลม เวลา 12.00-13.00 น. เสวนาในหัวข้อ "ผลกระทบของคลื่นยักษ์ Tsunami กับปะการังในท้องทะเลไทย" พูดคุยกับ ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องปะการัง และทะเลไทย เจ้าของเว็บไซต์รางวัลสื่ออินเตอร์เน็ตยอดเยี่ยม - TalayThai.com

รายการเสวนาพูดคุยกับ ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

สัมภาษณ์และดำเนินรายการโดย ดร. กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน

บรรยาการภายในลานเสวนาใต้ตึกกลม

รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ มอบของที่ระลึก

บรรยากาศภายในบริเวณงาน

บูธจำหน่ายและแลกเปลี่ยนหนังสือของห้องสมุด

รับสูจิบัตรชมงาน และกรอกแบบสอบถามเพื่อลุ้นรับของรางวัล

โต๊ะประชาสัมพันธ์ ดำเนินงานโดยสโมสรนักศึกษา (สนว.)

ซุ้มอาหารหลากหลายชนิดภายในงาน

ท่านรองอธิการบดีฯ เดินเลือกซื้อหนังสือ

ท่านคณบดีและอาจารย์ผู้ใหญ่ร่วมงานอย่างเป็นกันเอง

อาจารย์อทิตยา อาจารย์สมชาย และอาจารย์พลังพล

วงดนตรีของน้องๆ นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ที่มาช่วยงาน