คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใต้ร่มพระบารมี “สมเด็จพระภัทรมหาราช”

       ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบ 58 ปี ขอนำเสนอช่วงเวลาแห่งความทรงจำของคณะวิทยาศาสตร์ นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2501 จนถึง พ.ศ.2512 ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นนับเป็นยุคแรกของคณะวิทยาศาสตร์ที่เริ่ม
วางรากฐานอันแข็งแกร่ง สู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าในปัจจุบัน

จำนวนผู้เข้าชม นิทรรศการออนไลน์