พิธีพระราชทานเพลิงศพ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข

                พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสตางค์ มงคลสุข ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๔

ขอขอบพระคุณ : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)