เสวนาวาไรตี้

Responsive image

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 12.00-13.00 น.
ตอน ดำเนินชีวิตอย่างมี “สติ”
วิทยากรรับเชิญ รองศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

“สติ” คือ ความระลึกได้

ท่านพุทธทาสภิกขุ ให้คำนิยามของคำว่า “สติ” ไว้อย่างกระชับและตรงประเด็น การระลึกได้ รู้ตัว เข้าใจอยู่กับกับปัจจุบัน ว่าเรากำลังทำอะไร ไม่ฟุ้งซ่านล่องลอยไปกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว อาจดูเหมือนง่าย แต่ความจริงแล้วเรามักยังขาดสติโดยเฉพาะในช่วงเวลาคับขัน หรือเมื่อมีสิ่งเร้าอื่น ๆ มาทำให้เราไขว้เขว

หลายท่านคิดว่าการฝึกสติคือการนั่งสมาธิ เดินจงกรม สวดมนต์ ต้องไปวัด แต่นอกเหนือจากนั้น เราสามารถฝึกสติได้ตลอดเวลา ฝึกอยู่กับความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ความฟุ้งซ่าน ความโกรธ การหลงคิดไปในอดีต กังวลไปในอนาคต ฯลฯ เพื่อให้มีจิตใจที่มั่นคง ตั้งมั่น ให้เราสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข รับมือกับปัญหาและอุปสรรคในชีวิตได้อย่างมีเหตุมีผล

รองศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เขียน “ดำเนินชีวิตอย่างมีสติ” (Mindful Living) รวบรวมข้อเขียนจากบล็อก Mindful Living ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก ให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญร่วมสนทนาบนเวทีเสวนาวาไรตี้ วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ ลานกิจกรรมตึกกลม เวลา 12.00-13.00 น.


บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ นิตยสารชีวจิต ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2559

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ระพี บุญเปลื้อง
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตตร์

ดร.ระพี บุญเปลื้อง หรือ อาจารย์เต้ จากภาควิชาชีววิทยา อาจารย์ที่เป็นที่รักของลูกศิษย์และทุกคนที่ได้ใกล้ชิด มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจและมีความเป็นกันเองกับนักศึกษา

อาจารย์เต้เป็นนักกิจกรรมตัวยง บ่อยครั้งที่เราเห็นอาจารย์กับบทบาทของพิธีกรประจำคณะฯ ซึ่งฝีไม้ลายมือการดำเนินรายการ ลูกล่อลูกชนเข้าขั้นมืออาชีพ โดยเฉพาะลีลาการสัมภาษณ์ที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิชาการระดับชั้นนำของประเทศและของโลก รวมทั้งดาราและคนดังในวงการบันเทิง นอกจากนี้อาจารย์เต้ยังรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ Mahidol Kids และรายการอื่น ๆ ทาง Mahidol Channel

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปรับปรุงล่าสุด : 2 มกราคม 2563
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร : 02-201-5710 อีเมล : lisc@mahidol.ac.th