ภาพกิจกรรม

bookfair2020

1 ก.พ. 63

มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14

ภาพกิจกรรม

 


bookfair2020

31 ม.ค. 63

มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14

ภาพกิจกรรม

 


bookfair2020

30 ม.ค. 63

มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14

ภาพกิจกรรม

 


bookfair2020

29 ม.ค. 63

มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 และพิธีเปิด

ภาพกิจกรรม

 


bookfair2020

14 ม.ค. 63

ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ มอบโปสเตอร์และน้ำดื่มบุ๊คแฟร์2020

ภาพกิจกรรม

 


bookfair2020

8 ม.ค. 63

ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ แจกจ่ายน้ำดื่มบุ๊คแฟร์2020

ภาพกิจกรรม

 


bookfair2020

7 ม.ค. 63

ปรับโฉมการโปรโมทด้วย น้ำดื่มบุ๊คแฟร์2020

ภาพกิจกรรม

 


ภาพกิจกรรมงาน Bookfair ย้อนหลัง

ภาพกิจกรรมงาน Bookfair ย้อนหลัง
มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13

20-22 ก.พ. 2562

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมงาน Bookfair ย้อนหลัง
มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12

20-23 ก.พ. 2561

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมงาน Bookfair ย้อนหลัง
มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11

7-10 ก.พ. 2560

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมงาน Bookfair ย้อนหลัง
มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10

8-11 ก.พ. 2559

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมงาน Bookfair ย้อนหลัง
มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9

3-6 ก.พ. 2558

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมงาน Bookfair ย้อนหลัง
มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8

5-8 ก.พ. 2556

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมงาน Bookfair ย้อนหลัง
มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7

7-10 ก.พ. 2555

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมงาน Bookfair ย้อนหลัง
มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 6

1-4 ก.พ. 2554

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมงาน Bookfair ย้อนหลัง
มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 5

1-5 ก.พ. 2553

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมงาน Bookfair ย้อนหลัง
มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 4

2-6 ก.พ. 2552

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมงาน Bookfair ย้อนหลัง
มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 3

7-9 ก.พ. 2550

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมงาน Bookfair ย้อนหลัง
มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2

7-11 ก.พ. 2549

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมงาน Bookfair ย้อนหลัง
มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 1

2-4 ก.พ. 2561

อ่านเพิ่มเติม
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปรับปรุงล่าสุด : 3 ธันวาคม 2563
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร : 02-201-5710 อีเมล : lisc@mahidol.ac.th