ข่าว มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14

ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ แจกจ่ายน้ำดื่มบุ๊คแฟร์2020

เผยแพร่ 8 มกราคม 2563

Responsive image

ทีมงานผู้จัดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ เดินสายโปรโมท แจก "น้ำดื่มบุ๊คแฟร์2020" ประชาสัมพันธ์การจัดงาน


ประชาสัมพันธ์งาน มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14

การประชาสัมพันธ์งาน มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 นำเสนอผ่าน น้ำดื่มบุ๊คแฟร์2020 โดยตั้งจุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ บริเวณโรงอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เป็นน้ำดื่มที่กระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา ข้างขวดมีข้อมูลประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่าน QR Code พร้อมให้ความรู้เรื่องการนำขวดกลับมาใช้ซ้ำอย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ ขวด PET ยังเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลสูงสุด เนื่องจาก สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และนำมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ในหลายรูปแบบ รวมถึงนำมารีไซเคิลเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร ซึ่งผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่หลายรายใช้ขวดที่ผลิตจากเม็ด PET รีไซเคิล และบางรายใช้เม็ด PET รีไซเคิลสูงถึง 100%

น้ำดื่มบุ๊คแฟร์2020 ยังคงแจกจ่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์งาน มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจุดแจกจ่ายครั้งต่อไปจะเป็นที่ใด ต้องติดตาม

PET

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปรับปรุงล่าสุด : 8 มกราคม 2563
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร : 02-201-5710 อีเมล : lisc@mahidol.ac.th