แผนผังบูธ มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14

Responsive image

 

หมายเลขบูธ
รายชื่อร้าน
หมายเลขบูธ
รายชื่อร้าน
T1-6,T11-16
พี.บี. ฟอร์ บุ๊คส์ (ปทุมธานี)
T7
บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด
T8
เมดซายน์ บุ๊ค
T9-10
บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด
T17,T18
เอทูเอส บุ๊คส์
T19
Books & Print Supply
1
Thumbs Up Boardgame Café
2,3,4
Read With Me Bookshop
5,6,7
ร้านวุฒิชัยบุ๊คส์
8,9,10
บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จํากัด (สํานักงานใหญ่)
11,23,24
บริษัท ไดโนคิดส์ จํากัด
12
แอร์โรว์ มัลติมีเดีย
13,14
บุ๊คไทม์ จำกัด
15,16,17,18
บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด
19
เมพ คอร์ปอเรชั่น
20,21,22
บริษัท ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
25,26,27
ร้านนิกร
28,29,30
บริษัท สถาพร บุ๊คส์ จำกัด
31
บริษัท เอ็กเปอร์เน็ท จำกัด
32,33,34
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จํากัด (สํานักงานใหญ่)
35,36
สำนักพิมพ์แสงดาว
37
Books For Kid-Craft
38
ลานละเล่น
39,40
วิริยะธุรกิจ
G1-2
JIB Computer Group
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปรับปรุงล่าสุด : 2 มกราคม 2563
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร : 02-201-5710 อีเมล : lisc@mahidol.ac.th