ติดต่อเรา

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร : 02-201-5714
โทรสาร : 02-354-7144
อีเมล : lisc@mahidol.ac.th

การเดินทางมาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท


สถานที่ตั้ง / แผนที่เดินทาง

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปรับปรุงล่าสุด : 27 กันยายน 2562
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร : 02-201-5710 อีเมล : lisc@mahidol.ac.th