ข่าว มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14

ปรับโฉมการโปรโมทด้วย น้ำดื่มบุ๊คแฟร์2020

เผยแพร่ 7 มกราคม 2563

Responsive image

ก้าวข้ามการใช้สื่อเดิมที่จำเจอย่างโบรชัวร์ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 แจก “น้ำดื่มบุ๊คแฟร์2020” ประชาสัมพันธ์งาน ใช้ประโยชน์ได้จริงไม่ทิ้งขว้าง พร้อมให้ความรู้ “ขวด PET ใช้ซ้ำได้”


น้ำดื่มบุ๊คแฟร์2020

งาน มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ในทุกครั้งที่ผ่านมา มีการประชาสัมพันธ์งานหลากหลายรูปแบบ นอกจากจะพึ่งพาสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้กว้างขวางแล้ว สื่อเดิมประเภทแผ่นพับหรือโปสเตอร์ ก็ยังคงตอบโจทย์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ดีเหมือนเช่นเดิม

การจัดงานในปี 2563 คณะกรรมการจัดงานได้คิดรูปแบบการประชาสัมพันธ์แนวทางใหม่ เพื่อสร้างความน่าสนใจ และให้ผู้รับได้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยนำเสนอผ่าน น้ำดื่มบุ๊คแฟร์2020 ผู้ได้รับดื่มดับกระหาย เป็นน้ำดื่มที่กระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา ข้างขวดมีข้อมูลประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่าน QR Code พร้อมให้ความรู้เรื่องการนำขวดกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัย และขวด PET ที่นำมาใช้นั้นสามารถนำกลับมารีไซเคิลแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้อย่างไม่สิ้นสุด

ช่วงก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือเกี่ยวกับอันตรายจากการนำขวด PET กลับมาใช้ซ้ำ ว่าจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งหรือโรคร้ายอื่น ๆ ความจริงแล้วสารประกอบที่นำมาใช้ผลิตขวด PET ไม่มีผลก่อให้เกิดโรคมะเร็งแต่อย่างใด ขวด PET สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัย เพียงแต่ต้องทำความสะอาดก่อน และเมื่อขวดมีรอยขีดข่วน มีรอยแตก หรือมีสีที่เปลี่ยนไป ก็ไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ

นอกเหนือจากนี้ ขวด PET ยังเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลสูงสุด เนื่องจากขวดก PET สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และนำมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ในหลายรูปแบบ รวมทั้งมีมูลค่าการรับซื้อสูง ขวด PET ที่นำมารีไซเคิลสามารถแปรสภาพไปเป็นใยสังเคราะห์สำหรับผลิตเสื้อผ้า แผ่นกรอง สายรัด บรรจุภัณฑ์ สามารถนำมารีไซเคิลเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร ซึ่งผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่หลายรายในปัจจุบันใช้ขวดที่ผลิตจากเม็ด PET รีไซเคิล และบางรายใช้เม็ด PET รีไซเคิลสูงถึง 100%

ห่อปกหนังสือ

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปรับปรุงล่าสุด : 7 มกราคม 2563
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร : 02-201-5710 อีเมล : lisc@mahidol.ac.th