ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2563)

มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 และพิธีเปิด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดพิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ บริเวณเวทีกิจกรรมตึกกลม โดยมี รศ. ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ รศ. ดร.พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ. ดร.อรอุมา เขียวหวาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล รศ. ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ หัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา รศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง หัวหน้าภาควิชาเคมี และ ศ.เกียรติคุณ ดร.สถิตย์ สิริสิงห ร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด รศ. ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมฟังเสวนาวาไรตี้ตอน "ดำเนินชีวิตอย่างมีสติ" โดยวิทยากรรับเชิญ รศ. นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินรายการโดย ดร.ระพี บุญเปลื้อง จากภาควิชาชีววิทยา

ในปีนี้ภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์ร่วมออกบูธแสดงผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่

ภาควิชาฟิสิกส์ : จัดแสดงนวัตกรรมเซ็นเซอร์ฉลาด (smart sensor) - รอยต่อความรู้วิทย์และปัญญาประดิษฐ์ ที่นำเอา จมูกอัจฉริยะ (e-nose) ผลงานจากการคิดค้นเชิงวัสดุศาสตร์เพื่อการตรวจวัด (sensor) และนำเอาปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการวิเคราะห์และประมวลผล กลายเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่าโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network : ANN) ทำให้สามารถแยกแยะกลิ่นต่างได้

ภาควิชาชีววิทยา : ได้นำหนังสือจากผลงานของนักศึกษาที่ถ่ายทอดเนื้อหาชีวิตของสัตว์ออกมาเป็นภาพการ์ตูนที่สวยงามและโมเดลของสัตว์น่ารู้ที่จะทำให้เราได้รู้จักอวัยวะต่างๆของสัตว์

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา : นำนวัตกรรมสีย้อมพื้นฐาน เพื่อใช้ในงานวิเคราะห์และวิจัยการการแพทย์ ที่สามารถใช้ประกอบในการวินิจฉัยโรคจากชิ้นเนื้อในอวัยวะต่างๆ

ภาควิชาเภสัชวิทยา : นำยาหม่องที่จัดทำโดยภาควิชา นำมาสาธิตวิธีการทำและแจกฟรีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ : ได้นำหนังสือ ภาพวาดทางวิทยาศาสตร์และต้นไม้ มาจัดจำหน่ายภายในบูธ

ภาควิชาชีวเคมี : นำผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ ที่จัดทำโดยทางภาควิชา รวมทั้งสารให้ความหวานแทนน้ำตาล (หญ้าหวาน) มาจัดจำหน่ายเช่นกัน

บริษัท เอนซมาร์ท ไบโอเทค จำกัด : นำสารปรับปรุงดินไบโอวิส ที่ใช้ในการเกษตรมาจัดจำหน่ายในบูธกิจกรรม

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข : จัดกิจกรรมห่อปกหนังสือ DIY ง่ายนิดเดียว การห่อปกหนังสือด้วยกระดาษ นอกจากจะเป็นการช่วยถนอมหนังสือแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการใช้ปกพลาสติก, กิจกรรม "วายทูทิ้ง" รับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อนำไปทำบัตรคำและสื่อการสอนอักษรเบรลล์ ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอด, กิจกรรมแต้มสี เติมเส้น เพ้นท์ถุงผ้า ร่วมรณรงค์ให้ทุกท่านหันมาใช้ถุงผ้าในชีวิตประจำวัน ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของคณะวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมแบ่งกันอ่าน เปิดพื้นที่สำหรับนักศึกษาและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ นำหนังสือที่อ่านแล้วหรือไม่ได้ใช้แล้ว มาแบ่งปันกับนักอ่านท่านอื่น ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเป็นการกระจายหนังสือดีๆ สู่นักอ่าน

มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ชาวคณะวิทยาศาสตร์ และประชาชนผู้สนใจ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน อันเป็นรากฐานสำคัญมีการพัฒนาตนเอง มีการออกร้านจำหน่ายหนังสือในราคาพิเศษและกิจกรรมเสริมความรู้อื่น ๆ ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ในวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท